Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi

Deneyimsel Oyun Terapisi modelinin temel ilkelerinin anlatıldığı iki günlük ilk eğitimdir. Deneyimsel Oyun Terapisinin yaklaşımı ve genel işleyiş ilkeleriyle ilgili bilgi ve uygulamalara yer verilir.

Temel düzey Deneyimsel Oyun Terapisi becerilerinin paylaşılacağı bu eğitimde I. Düzey eğitim manueli katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Bu eğitimde odaklanılan konular şunlardır:

 • Deneyimsel Oyun Terapisine genel bakış
 • Terapist danışan ilişkisi
 • Empati, oyunda yansıtmalı aktarım ve terapistin oyuna katılımı
 • Oyun Terapisi odasının düzenlenmesi, oyuncak seçimi ve oyuncakların anlamları
 • Aile ile görüşme sürecinin anlatımı
 • Ebeveynlerin terapi sürecindeki önemi ve ebeveyn terapist ilişkisi
 • Deneyimsel Oyun Terapisinin 5 Aşamasına Giriş: (i)keşif, (ii)güveni test etme, (iii)bağlılık, (iv)terapötik büyüme, (v)sonlandırma
 • Oyun Terapisinin farklı aşamalarında oyuncakların anlamı
 • Çocuklarla çalışırken zorlu durumlarla başa çıkma: Çocuğun öfkesi, çocuğun odadaki oyuncağı almak istemesinden odadan çıkmak istememesine kadar terapistin karşılaşabileceği zorluklarla ilgili beceriler

Sertifika

DOT1 eğitimini tamamlayan katılımcılar, Psikoloji İstanbul ve uluslararası geçerliliği olan FPS ve APT onaylı Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi Katılımcı Sertifikası alırlar.

Eğitmen

Nilüfer Devecigil psikoterapist ve Deneyimsel Oyun Terapistidir. Türkiye'de Deneyimsel Oyun Terapisi süpervizyonu yapmaya ve Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimi vermeye yetkili tek kişidir.

Nilüfer Devecigil'in özgeçmiş bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kimler Katılabilir

Psikologlar, psikolojik danışmanlar, pedagoglar, psikiyatrlar, çocuk gelişimi uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve özel eğitimciler katılabilir. Söz konusu bölümlerin son sınıf ve lisansüstü öğrencileri de bu eğitime katılabilirler.

Ayrıntılı Bilgi

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi tarih ve kayıt koşulları için www.psikolojistanbul.com web adresinden, bilgi@psikolojistanbul.com adresinden veya 0212 233 28 38 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Deneyimsel Oyun Terapisi II. Düzey Eğitimi

İleri düzey Deneyimsel Oyun Terapisi terapistlik becerilerinin paylaşıldığı bu eğitimde odaklanılan konular aşağıdaki gibidir:

 • Oyun terapisinin tarihine genel bakış (Bu başlık özellikle Sertifikalı Oyun Terapisti olmak için APT’nin zorunlu kıldığı derstir)
 • Çocukların oyuncakları kullanarak ifadelerini kişiselleştirme süreçleri
 • Travmatize olmuş çocuklarla oyun terapisi
 • Cinsel istismara maruz kalmış çocukların oyunlarının özellikleri
 • Travmanın oyun sırasında çocuktaki somatik ifadelerin anlatımı
 • Transferans ve karşıt transferans oluşumuna ilişkin beceriler

Sertifika

DOT2 eğitimini tamamlayan katılımcılar, Psikoloji İstanbul ve uluslararası geçerliliği olan FPS ve APT onaylı Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi Katılımcı Sertifikası alırlar.

Eğitmen

Byron Norton, Kuzey Colorado Üniversitesi’nin Profesyonel Psikoloji Bölümü, Psikolojik Danışmanlık alanında profesörlük görevinden emekli oldu. 25 yılı aşkın süredir yüksek lisans öğrencilerine, profesyonellere ve ailelere oyun terapisi eğitimi veriyor. Uluslararası geçerli olan Çocuk Psikoterapisi ve Oyun Terapisi konusunda profesörlük unvanına sahip. Oyun Terapisi ile Çocuklara Ulaşma (Reaching Children Through Play Therapy) ve Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Oyun Terapisi ile Tedavisi (Treating Sexually Abused Children Through Play Therapy-yazımı devam ediyor) kitaplarını yazdı.

Byron Norton ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kimler Katılabilir

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi Katılımcı Sertifikası almış olan ve ruh sağlığı ile ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş olan tüm uzmanlar.

Ayrıntılı Bilgi

Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi tarih ve kayıt koşulları için www.psikolojistanbul.com web adresinden, bilgi@psikolojistanbul.com adresinden veya 0212 233 28 38 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Deneyimsel Oyun Terapisi Webinar Programı

Deneyimsel Oyun Terapisi Webinar Programı, Dr. Byron Norton ve Dr. Carol Norton tarafından hazırlanan bir eğitim serisidir. İleri düzey teori ve vaka incelemelerini kapsar. Her bir webinarda detaylı olarak farklı konu ve vakalar paylaşılmaktadır.

Deneyimsel Oyun Terapisi Webinar programı şu başlıklardan oluşur:

 1. Webinar: DOT’ta Travmanın Somatik İfadeleri
 2. Webinar: DOT’ta Çocukların Metaforik İfadeleri
 3. Webinar: DOT’ta Oyuncakların Sembolik Anlamları
 4. Webinar: DOT’ta Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları
 5. Webinar: DOT’ta Güveni Test Etmek ve Bağlılık Aşaması
 6. Webinar: DOT’ta Çocuklarla Çalışmak: Aile İçi Şiddetin Çocuklardaki Etkisi

Sertifika

Katılımcılar, Psikoloji İstanbul ve uluslararası geçerliliği olan FPS ve APT onaylı Webinar Katılımcı Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Eğitim süreci

Webinar programı Deneyimsel Oyun Terapisti Nilüfer Devecigil tarafından yönetilir. Eğitimde Dr. Byron Norton ve Dr. Carol Norton tarafından hazırlanan webinar yayını izlenir ve yayın sırasında ardıl çeviri yapılır.

Her webinarın ardından katılımcılara o başlıkla ilgili önceden hazırlanmış yirmi soruluk bir test dağıtılır. Katılımcıların bu testteki soruları cevaplamaları beklenir.

Kimler Katılabilir

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi Katılımcı Sertifikası almış olan herkes katılabilir.

Ayrıntılı Bilgi

Deneyimsel Oyun Terapisi webinar programı tarih ve kayıt koşulları için www.psikolojistanbul.com web adresinden, bilgi@psikolojistanbul.com adresinden veya 0212 233 28 38 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.